SAKALTUTAN GEÇİDİ’NİN(ERZİNCAN) KARAYOLU ULAŞIMINDAKİ ÖNEMİ/The Importance of Sakaltutan Pass (Erzincan) on Road Transportation

İbrahim Fevzi Şahin
3.762 485

Öz


Kuzeyinde Kuzey Anadolu, güneyinde Güney Anadolu sıradağlarının bulunduğu ülkemizde, ulaşımın gerçekleşmesinde geçitlerin büyük önemi vardır. Türkiye'de yük ve yolcu taşımacılığının yaklaşık % 90'lık bir kısmının karayolları ile yapıldığı düşünülünce geçitlerin önemi bir kat daha artmaktadır. Şüphesiz ülkemizdeki önemli geçitlerden birisi de, Sakaltutan Geçidi'dir. Bu geçit, Balkanlardan Uzak Doğu ülkelerine ulaşımı sağlayan karayolu üzerinde bulunmaktadır. Bu durum Sakaltutan Geçidini uluslararası düzeye taşımıştır. Geçidin, bulunduğu güzergâhta alternatif bir yolun olmayışı, karayolundaki trafik hacmini de olumlu etkilemiştir.

Bilindiği üzere, karayolu ulaşımındaki en önemli unsurların başında yolun kalitesi gelmektedir. Bunun yanında yolun uzunluğu, yıl boyunca işler halde olup olmadığı ve araç trafik yoğunluğu da, büyük önem taşımaktadır.  Ülkemizin doğal şartları göz önüne alındığında,  bölgede yükseltinin fazla olması nedeniyle, kış mevsiminde kar yağışı ve bunun sonucu olan olumsuz şartlara bağlı olarak, geçit zaman zaman trafiğe kapalı kalmaktadır. Bu çalışma,  Sakaltutan Geçidi ve karayolundaki, doğal ve beşeri çevreden kaynaklanan sorunları yerinde tespit ederek, yararlı olabilecek bazı çözüm önerileri ortaya koymak amacıyla yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Ulaşım, Boğaz, Geçit , Sakaltutan Geçidi

 Abstract:

In our country in the North of which are North Anatolian Mountains, and in the South of which are South Anatolian Mountains, roed transportation mainly depends on passes. When it is taken into consideration that almost  90 %  of the cargo and passenger transportation is carried out by the use of roads, the significance of passes becomes even more obvious. Sakaltutan Pass is among the important mountain passes in our country. This pass is on the road from the Balkans to Far Eastern courtries, whichgains it international significance. The fact that there is not an alternative road to replace the pass increases the traffic load on the pass.

As accepted, the quality of the road is the most vital factor in road transportation. Others can be described as the length of the road, its operation during the whole year and the traffic load of vehicles. Because of the altitude of the pass and the weatherconditiont in our country, the pass has to be closed at times during the winter. This study is intended to determine problems resulting from natural and human condition and to suggest some solutions that could be useful fort he operation of Sakaltutan Pass.  

Key Words: Transportation, Strait, Pass, Sakaltutan Pass


Tam metin:

PDF