Tahtalı Dağlarında buzul Şekilleri / Glacial Landforms on The Tahtalı Mountains

Saadettin Tonbul, İsmail Ege
1.491 418

ÖzTam metin:

PDF
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/ataunidcd/