Doğu Karadeniz Bölümünde Gelişmekte Olan yayla Turizm Merkezlerine Bir Örnek:Bektaş Yaylası/An Example to Developing Centers of Plateau Tourism in Black Sea Region:Bektaş Plateau

Ünsal Bekdemir, Ünal Özsdemir
3.465 1.282

ÖzTam metin:

PDF
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/ataunidcd/