Şehirsel Fonksiyonlar ve Şehir İçi Arazi Kullanımı Bakımından Patnos/Urban Functions And Intra-Urban Land Use Of Patnos City

Mehmet Zeydin Yıldız
2.762 581

ÖzTam metin:

PDF
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/ataunidcd/