Refahiye ve Çevresi’nde Geçici Kır Yerleşme Şekilleri/Temprorary Settlements Type in Refahiye and its Surroundings

İbrahim Fevzi Şahin
1.461 681

Öz


Özet

Ülkemiz, kısa mesafelerde fizikî özelliklerinin yanı sıra, bu özelliklere bağlı olarak beşeri ve ekonomik coğrafya özelliklerinin de çeşitlilik gösterdiği bir ülkedir. Bu nedenle birbirine yakın kırsal yerleşmelerde bile coğrafî özellikler bakımından birtakım farklılıklar bulunmaktadır. Doğu Anadolu Bölgesi'nin Yukarı Fırat Bölümü ile Karadeniz Bölgesi'nin, Doğu Karadeniz Bölümü arasında bir geçiş alanı olan Refahiye ve çevresinde de, bu çeşitlilik ve farkları örnekleriyle birlikte görmemiz mümkün olmaktadır.

Temel geçim kaynağını ekme-biçme şeklindeki tarım ve hayvancılığın oluşturduğu Refahiye ve çevresinde 50 kadar geçici yerleşme bulunmaktadır. Bunlardan en önemlilerini yayla, mezraa, kom ve çiftlik evleri oluşturur. Bu araştırmada, yörenin beşeri ve ekonomik hayatında önemli yeri bulunan bu geçici yerleşmelerin incelenmesi amaçlanmıştır.

Abstract

Turkye is a country whose human and economic features varies in short distances. Thus, there are some geographical differences even in country settlements close to one another. It is possible to see these differences in Refahiye and its surroundingswhich is a passageway in Upper Firat Section of East Anatolian Region and The North Black Sea Region.

There are about 50 settlements in Refayiye and its surroundings whose main means of livelihood is farming and cattle breeding. The most important of them are composed of plateau, mezra, kom and farm houses. Our aim is to search these temporary settlements which have an important place in humanand economic life of the region.

Tam metin:

PDF