Orta Çoruh Havzası'nın Coğrafi Koşullarına Göre Şekillenmiş Tipik Bir Köy Yerleşmesi: Yokuşlu (Nihah)

Abdullah Köse
1.340 366

ÖzTam metin:

PDF
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/ataunidcd/