Oltu (Erzurum) İlçesindeki Köy Yerleşmelerinin Coğrafi Özellikleri İle İlgili Bir İnceleme / A Study on the Geographical Features of Village Settlements in Oltu Town

Lütfi Özav
1.428 596

ÖzTam metin:

PDF
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/ataunidcd/