COĞRAFİ BECERİLER VE BUNLARI ÖĞRENCİLERE KAZANDIRMA YOLLARI / How to Teach Geography Skills to Students?

Halil İbrahim Taş
3.395 621

Öz
Özet <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />En iyi coğrafya öğretim yolu, öğrencinin aktif olarak
katılımı ile mümkündür. Bu sayede öğrenci, coğrafyanın sadece bir bilgi yığını
olmadığını anlayacak ve günlük hayattaki mekana bağlı bir çok problemi çözme
becerisi gelişecektir. Öğrencinin hayatından daha başarılı olabilmesi için bir
çok coğrafi beceriye sahip olması gerekir. Aynı şekilde yeni Liseler için Coğrafya
Öğretim Programı öğretmenlerimize ve öğrencilerimize coğrafi becerinin öğretimi
ve öğrenilmesi konusunda bir çok sorumluluk yüklemektedir. Bu çalışma, coğrafi
becerilerin neler olduğu ve bunların öğrenciye nasıl kazandırılabileceği
üzerinde durmaktadır. Ayrıca bu beceriler öğrenciye kazandırılırken,
kullanılabilecek en iyi  öğretim
stratejileri üzerinde durulmakta ve sonuçta coğrafi becerilerin öğretimi ile
alakalı örnek aktivitelerle çalışma bitirilmektedir.Anahtar
Kelimeler:
Coğrafya
Eğitimi, Coğrafi beceriler, Genellemeler, Harita Okuma
Tam metin:

PDF
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/ataunidcd/