ISPARTA YÖRESİNDE FİZİKİ ÇEVRE FAKTÖRLERİNİN YERLEŞME BİRİMLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ / The Physical Environmental İmpacts on The Dwelling Places of Isparta and Surrounding Area

Sevil Sargın
2.151 423

Öz


Özet

Bu çalışma, Isparta ve yöresinde, fiziki çevre faktörlerinin yerleşim birimleri üzerindeki etkilerini konu almaktadır. Genellikle, yerküresi üzerindeki tüm alanlar; sel, kuraklık, heyelan, kaya düşmesi deprem, tayfun ve volkanizma gibi doğal afetlerle karşı karşıya kalmaktadır. Yerleşim alanlarındaki tehlikeler kendiliğinden önlenemez. Ancak, can ve mal kaybına yüksek derecede  maruz kalabilecek yerleşim yerleri ve bu yörelerdeki arazi şartları, önceden araştırılırsa ve tehlikenin türüne  bağlı olarak, bir takım ön hazırlıklar yapılırsa, muhtemel bir tehlikenin boyutlarını azaltmak mümkün olabilir. Örneğin, Isparta ve yöresinde Senirkent ve Sütçüler sel felaketine karşı hassas olan yerlerdir. Doğal felaketleri kontrol etmenin pek çok yolları vardır. Bunlar; insanları eğitmek, yerleşim alanlarını mikro boyutta bölgelendirmek ve muhtemel tehlikelere karşı her zaman hazır olmaktır.

Anahtar kelimeler; yerleşme, fiziki çevre, heyelan, seller, deprem.

 

Summary

This study concerns with the physical environmental impacts on the dwelling places of Isparta and surrounding area. Generally, all lands on the earth are subject to natural hazards, such as floods, droughts, landslides, rock falls earthquakes, typhoons and volcanism. The hazards itself can not be prevented, but through the studying the land conditions which are prone to a given hazard and processes which could culminate in damage to life and property, it is possible to minimize the damage through preparedness for a particular eventuality. For instance, Senirkent and Sütcüler in Isparta region are highly susceptible to floods. There are several aspects of environmental management of natural hazards; which are public education, land use zonation and preparedness.

Key words, settlement, physical environment, landslides, floods, earthquake

Tam metin:

PDF
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/ataunidcd/