DOĞAL SÜREÇLERİN ORTAYA ÇIKARDIĞI TARİHİN ÖNEMLİ BİR STRATEJİK NOKTASI: KEMAH (ERZİNCAN) KALESİ / A Strategic Point of Historical Resulting From Natural Processes: Kemah (Erzincan) Castle

Adem Başıbüyük
1.316 513

Öz


Özet

Çalışmamız bir tarihi coğrafya araştırmasıdır. Coğrafi süreçlerin ortaya çıkardığı çeşitli doğal yapıların, tarihte toplumların sosyoekonomik ve kültürel durumları üzerinde nasıl etkili olduğu ortaya konulmuştur. Bunun yanında, hem coğrafi hem de kültürel niteliği olan Kemah Kalesi ve Kemah’ın turizm potansiyelinin önemi üzerinde durulmuştur.

 

Anahtar Kelimeler:Kemah Kalesi, Tarihi Coğrafya, Turizm Potansiyeli

  

Abstract

This work is a historical geography study. It is presented various natural buildings resulting from geographic conditions on the socioeconomic and cultural states of the societies in the old dates. In addition, the Kemah Castle with both geographical and cultural properties and the important of Kemah tourism potential are stated. 

 

Key Words:  Kemah Castle, Historical geography, Tourism potential


Tam metin:

PDF
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/ataunidcd/