KURULUŞU, GELİŞMESİ VE FONKSİYONLARI AÇISINDAN KIRIKHAN ŞEHRİ / The Establihsment, Development And as Regards City Functional Of City Kırıkhan

Zeki Boyraz
1.906 1.045

Öz


Özet:

Araştırmamıza konu oluşturan kırıkhan şehri Akdeniz Bölgesinin Adana Bölümünde, Hatay  idari alanının kuzeydoğusunda yer alır. Kırıkhan şehri Amanos Dağlarının eteklerinde, Amik Ovasına doğru hafif bir meyille alçalan 190m yükseltiye sahip bir alana yerleşmiştir. Kırıkhan Doğu Anadolu Fay (DAF) hattının geçtiği alan  üzerinde kurulmuştur. Yıllık ortalama sıcaklık 19.1oC dir.Yıllık yağış miktarı 570 mm yi bulurken, Kırıkhan da Akdeniz iklimi hakimdir. Çalışma alanında Maki üyeleri yaygınlık göstermektedir. İlçenin başlıca akarsuları ovayı baştan başa kat eden Karasu ile ilçe merkezinden geçen mevsimlik Delibekirli Çayıdır.

Kırıkhan şehir merkezinin 2000 yılında 63615 nüfusa sahip, erkek nüfus (%50.2)  kadın (%49.8) nüfusundan fazladır. Kırıkhan da Ekonomik faaliyet kolları içerisinde hizmet, ticaret ve sanayi kollarında istihdamın oranı %80,2 iken, tarım sektöründe çalışanların oranı  sadece %19,8 dir. Kırıkhan başta Hizmet, Ticaret ve Sanayi sektörlerinin geliştiği bir şehir özelliği göstermektedir.

 

Anahtar Kelimeler: Fonksiyon, Şehir, Gelişme

  

 

 Abstract

 City Kırıkhan that we aimed to study is in the part of Adana in the Mediterranean region. It is also in the northern part of city Hatay. It is situated at the bottom of  Amanos mountains, lowering with a gentle slope towards the plato of Amik. It is situated on the fault of Eastern  Anatolia. The avarage heat in a year is 19,1oC Annual rain fall is about 570 mm.It has a Mediterranean climate. One of the main rivers of the city flowing through the entire part of the region is called Karasu and the other flowing in the city centre is called Delibekirli.

The population of the city centre is 63615 in 2000. Male population (50.2 per cent) is more than female population (49.8  per cent). City Kırıkhan has more industrial development than agriculture and service sectors. While the employment rate of the city in the sectors of Economics is %80.2 per cent,  the emploment rate in the agriculture sectors is %19.8  per cent.

 

Key Words: Functional, City, Development


Tam metin:

PDF