COĞRAFYA TEZSİZ YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL GELİŞTİRME DERSİNDEKİ BAZI TEKNOLOJİLERE VE ETKİNLİKLERE BAKIŞI / MA Without Thesis Students Opinions Towards Some Technologies and activities in Teaching Technologies and Dev

Mustafa Girgin, Mete Alım, Bayram Çetin
1.468 384

Öz


ÖZET

Bu  araştırmanın amacı, Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Coğrafya Eğitimi Anabilim Dalı tezsiz yüksek lisans öğrencilerinin Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme dersi ve bu derste kullanılan bazı teknolojiler ile öğretim etkinlikleri hakkındaki görüşlerini ortaya koymaktır. Veri toplama aracı olarak, 27 sorudan oluşan bir anketin kullanıldığı araştırmanın evrenini, Coğrafya Eğitimi Anabilim Dalı tezsiz yüksek lisans programına kayıtlı  127 öğrenci oluştururken, random yolla seçilen 89 öğrenci örnekleme katılmıştır. Elde edilen veriler SPSS’te  çeşitli istatistik teknikleri kullanılarak analizi edilmiştir. Öğretmen adaylarının görüşlerinin, cinsiyete, dersi alma durumuna ve geldikleri kaynaklara bağlı olarak farklılık gösterdiği ortaya çıkmıştır.

Anahtar Kelimeler: Materyal geliştirme, etkinlik, öğretim teknolojileri.

MA  Without Thesis Students Opinions Towards Some Technologies and activities in Teaching Technologies and Developing  Materials Courses.

 

ABSTRACT

The object of this study is to expose the students opinions, who are attending Ataturk university Kazım Karabekir education faculty the main branch of geography education MA (Master of arts) without a thesis program, about the lesson Teaching Technologies and Developing Materials  and Teaching activities. In this study the questionnaire which is consists of 27 questions was used for getting information from the 127 students attending the main branch of geography education MA without a thesis program. Only 89 students out of them, were chosen randomly to participate in the research.The received data was sent to SPSS and analized using various statistic techniques. It was observed that the opinions of the student teacher vary considerably according to their gender, position of having lessons and their origin.

Key Words: Developing material, activity, teaching technologies.


Tam metin:

PDF
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/ataunidcd/