AKÇAABAT’TA ŞEHİRLEŞME VE ŞEHİRSEL FONKSİYONLAR / (Urbanization and Urban Functions in Akçaabat)

Yahya Kadıoğlu, Ünsal Bekdemir
2.910 805

Öz


Özet:

Akçaabat, Karadeniz Bölgesi’nin Doğu Karadeniz Bölümü sınırları içerisinde yer alır. Şehir aynı adı taşıyan ilçenin kuzeyinde Karadeniz kıyısında kurulmuş olup yönetim bakımından Trabzon Şehri’ne bağlıdır. Şehir yönetim bölgesi batıda Çarşıbaşı, güneyde Düzköy ve Maçka ilçeleri, doğuda Trabzon şehrine bağlı Akyazı Beldesi, kuzeyde Karadeniz ile çevrilidir. Çevresine göre merkez olma rolü bulunan yerleşme nüfus sayısı, fizyonomik görünümü ve fonksiyonları ile bir şehir özelliği taşımaktadır.Yakın geçmişte tarım fonksiyonu birinci derecedeki önemini kaybetmiş; buna karşılık eğitim, sağlık, ulaşım, yönetim ve ticaret gibi iş kollarından oluşan hizmet fonksiyonları önemli bir gelişme göstermiştir.       

 Nüfusu 39102 olan Akçaabat şehrinde aktif nüfusun (7432 kişi)  %71.7’si (5332) genel  hizmetler, % 6.5 (480 kişi) tarım ve % 21.8 (1620 kişi) sanayi faaliyet alanlarında çalışmaktadır (2000). Buna göre Akçaabat hizmet fonksiyonlarının ortaya çıkardığı bir şehir yerleşmesidir. Sanayi faaliyetleri yeterince gelişmemiş olup mevcut sanayi tesislerinin çoğu atölye tipi işyerlerinden oluşmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Şehir, Fonksiyon, Nüfus, Ticaret, Yönetim, Eğitim, Sanayi, Hizmet.

 

 Abstract

Akçaabat is located in Eastern Black Sea district of Black Sea Region. The town is located to the north of the center with the same name, and is dependent  on Trabzon in administration. The town surrounded by Çarşıbaşı to the west, Düzköy and Maçka to the south, Akyazı to the east and Black Sea to the north.The town has the peculiarities of a city with its settlement, population, physiognomy apperance and functions. Agricultural functions have lost their importance in recent years; however, such service industries as education, health, transportation, administration and trade have become significant.

Of  39102 population in Akçaabat, 7432 are active. 5332 (%71.7) are in general services, 480 (%6.5) are in agriculture and 1620 (%21.8) are in industrial activities (2000). Industrial activities are not developed properly; most of the existing units are in workshop style.

Key Words: City, Function, Population, Trade, Administration, Education, Industries, Service


Tam metin:

PDF
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/ataunidcd/