ÇORLU ŞEHRİ VE YAKIN ÇEVRESİNDE DOKUMA-MENSUCAT (TEKSTİL) SANAYİİ’NİN GELİŞİMİ VE YENİ YAYILMA ALANLARI / (The Development Of Textile Industry And The New Expansion Areas İn Çorlu City And İt’s Around.)

Tunçay Özdemir
1.578 1.680

Öz


ÖZET

İstanbul’un Trakya doğrultusundaki yayılması 1970’li yıllarda başlamıştır. Çorlu ve Çerkezköy’deki sanayi tesisleri İstanbul’dan taşan sanayi tesisleridir.

Su temini, ulaşım kolaylıkları ve sanayinin suburbanizasyonunun da etkisiyle Çorlu’da dokuma ve diğer sanayi tesisleri hızla çoğalmaktadır.

Bir bölgesel plândan yoksun olarak çoğalan sanayi tesislerinin geleneksel üretim ve bu üretim alanları üzerindeki olumsuz etkileri sürmektedir.

 

Anahtar Kelimeler: Sanayileşme, Sanayi Coğrafyası, Dokuma Sanayii

 

 ABSTRACT

İstanbul started expansion in Industrial establishments have began to expansion towards Thrace in 1970.

Water supply, transportation facilities and “suburbanizations of ındustry” have increased textile and other ındustrial establishments.

These establishments have ıncreased without any regional plans and this situation has negative effect on traditional production and traditional production areas.

 

Key Words: Industrialization, A Geography of Industry, Textile Industry.


Tam metin:

PDF
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/ataunidcd/