ANADOLU’DA SON DÖNEMDE SANAYİLEŞME YARIŞINA KATILAN İLLER / The Provinces Which Participate İndustrial Competition in Last Term in Anatolia

Okan Yaşar
2.215 590

Öz


ÖZET

 Bu çalışma, Türkiye’de imalat sanayi gelişiminin mekansal dağılımını ele aldıktan sonra, Anadolu’da son dönemde sanayileşme yarışına katılan illeri sanayi coğrafyası açısından değerlendirmektedir. Ülkemizde imalat sanayiinin dağılımında kutuplaşmanın giderek artması üzerine, teşviklerle kalkınmada öncelikli illere sanayi yatırımlarının yönlendirildiğini görmekteyiz. Bununla birlikte sınırlı teşviklere rağmen kendi öz kaynaklarıyla sanayileşen ve Anadolu’da yeni sanayi odakları durumuna gelen iller makalemizin konusunu teşkil etmektedir.

 

Anahtar Kelimeler: İmalat Sanayi, Sanayide Kuruluş Yeri Faktörleri, İmalat Sanayiinde Sektörel Analiz, Denizli, Çorum, Kayseri, Kahramanmaraş ve Gaziantep İlleri

ABSTRACT

This study, after explaining the area distribution of the development of manufacturing industry in Turkey, evaluates the Provinces Which participate in competition of industrialization in Anatolia in respect of industrial geography. On increasing of density day by day in the distribution of manufacturing industry in our country, we are aware of tendencies of industrial investments to the provinces prior to investments with encouragements. Besides this, despite the limited encouragements, the provinces which industrialize with their own resources and become new industry focuses in Anatolia constitute the subjet matter of my article.

 

Key Words: Manufacturing Industry, The Factors of Foundation Place in Industry, Sectoral Analysis in Manufacturing Industry, The Provinces of Denizli, Çorum, Kayseri, Kahramanmaraş and Gaziantep.


Tam metin:

PDF