TÜRKİYE’DE FINDIK BAHÇELERİNİN COĞRAFİ DAĞILIŞI VE ÜRETİMİ / Geograpical Distribution and Production of Hazelnut in Turkey

Mehmet Zaman
2.351 3.198

Öz


ÖZET

Fındık bitkisi, Doğu Karadeniz Bölümü’nde yaklaşık 2500 yıldır yetiştirilmekte ve dünyanın hiçbir yerinde bu kadar eski kültür izine rastlanılamaması gerçeği, kültür altına ülkemizde alındığının bir kanıtı olarak gösterilmektedir. Fındığın ticari olarak ise ülkemizde yetiştirilmesi, XIV. yüzyıla kadar inmektedir. Dış ticaretimizde ise, XVIII. yüzyıldan beri önem taşımaktadır.

Geçmişte olduğu gibi, günümüzde de Türkiye ekonomisinde önemli bir yere sahip olan ve özellikle Karadeniz Bölgesi’nin en önemli tarımsal ürünlerinden biri olarak yerini koruyan fındığın, yaklaşık 395 bin çiftçi ailesinin geçim kaynağı olduğu bilinmektedir. Ülkemizde 33 ilde tarımı yapılmakla birlikte, ekonomik anlamda Ordu, Giresun, Sakarya, Düzce, Trabzon, Samsun, Zonguldak, Kocaeli, Artvin, Kastamonu, Bartın, İstanbul, Rize, Sinop, Bolu ve Tokat illerinde yetiştirilmektedir. Yaklaşık 540 bin hektarlık alanı ile ülkemiz, dünya fındık bahçelerinin % 82’sine, üretiminin ise % 70-75’ine ve ihracatının ise % 80’den fazlasına sahiptir.

Anahtar Kelimeler: Fındık, Tarımsal Ürün,Fındık bahçeleri

 

 ABSTRACT

 The hazelnut has been grown in the East Black Sea Region of Turkey for about 2500 years. The fact that nowhere in the world do we find such an old sample of culture is shown as the proof of the fact that it was first put under culture in our country. The commercial production of this plant dates back to the 14. century in our country.  It has a great deal of significance and a big role for the foreign trade of our country.

 Having an important place in Turkish economy today as in the past and being one of the most important agricultural products of the Black Sea Region, the hazelnut is known as the living source of almost 395 thousand farmers. It is grown in economic terms in the cities of Ordu, Giresun, Sakarya, Düzce, Trabzon, Samsun, Zonguldak, Kocaeli, Artvin, Kastamonu, Bartın, İstanbul, Rize, Sinop, Bolu and Tokat though it is normally grown in 33 cities. Having a 540 thousand hectar land of hazelnut, our country meets 82 % of the world’s hazelnut gardens, 70-75 % of the world’s production of hazelnut, and more than 80 % of its export.     

 

Key Words: Hazelnut, agricultural products, hazelnut gardens


Tam metin:

PDF
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/ataunidcd/