ERZİNCAN İLİ’NDE ARICILIK / Bee-raising in Erzincan

İbrahim Fevzi Şahin, Yaşar Gök
2.364 775

Öz


ÖZET

Arıcılık doğal ya da yapay çayırlıkların, ağaçların ve çok çiçek veren bitkilerin bulunduğu her yerde yapılabilen bir tarımsal faaliyettir. Bal, balmumu ve daha başka ürünler elde etme amacıyla bal arısı yetiştirme ve bakma sanatı olarak da tanımlanan arıcılık, ülkemizin hemen her yöresinde yapılmaktadır. İklim özellikleri ve flora bakımından uygun şartların olduğu Erzincan ili de bu yörelerden birisini oluşturmaktadır. Erzincan ve çevresi, ilkbaharda çiçek açarak yaz ortalarına kadar yeşilliğini koruyabilen çeşitli türlerin yer aldığı bir floristik zenginliğe sahiptir. Ayrıca yörenin büyük bir bölümünde yaz mevsiminin nispeten serin geçmesi, arıların çalışmasını kolaylaştırmaktadır. Ancak yörenin uygun şartlara sahip olmasına rağmen, arıcılık açısından çok fazla bir gelişme gösterdiğini söylemek mümkün değildir.

Erzincan da arıcılık aile ekonomisi düzeyinde olup, diğer ekonomik faaliyetleri destekleyici nitelikte olmaktan öteye gidememiştir. Kooperatifleşme, kredi, eğitim ve pazarlama gibi sorunlar çözümlendiği taktirde sahadaki önemli ticari faaliyetlerden birisinin de arıcılık olacağı kanaatindeyiz.

 

Anahtar Kelimeler: *Bal *Arı*Bal Mumu*Arıcılık

 

 ABSTRACT

Bee-raising  is an agricultural activity which can be carried out in all areas with artificial grassland, trees and plants with flowers. This activity, defined also as the art of raising bee for getting honey, wax and other products, is common almost all around Turkey. Erzincan, with its climatic conditions and flora, is also suitable for this agrucultural activity. Erzincan and its surroundings has a rich variety of flora with their flowers blossomining in spring and keeping its green characteristics till the middle of summer. Besides, the fact that summer is cool in the area makes it easier for bees to make honey. However, despite the suitability for raising bee, this activity is not so developed.

Bee-raising in Erzincan is kept by family institutions, and it could not be economical activity other than one supporting other ones.If the problems  co-operation, financial, support, training and marketing are solved, it is most likely to become one of the major trade activities in the region.

 

Key Words:  * Honey   *Bee    *Wax *Bee-raising 


Tam metin:

PDF
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/ataunidcd/