DİBEK - ÇOMAKLI DAĞI (MANİSA) ÇEVRESİNİN DOĞAL ORTAM ÖZELLİKLERİ VE DAM YERLEŞMELERİNE ETKİLERİ / Natural Environment Features of Dibekli-Çomaklı (Manisa) Mountain Surroundings And Its Effects At The Stable Settlements

Mehmet Akif Ceylan
1.980 1.042

Öz


Özet:

Ülkemizde çok sayıda kırsal yerleşme şekilleri gelişmiştir. Bunlardan biri de bir çok yöremizde görülen dam yerleşmeleridir. Bu çalışmada bahsedilen dam yerleşmeleri, Manisa ili Salihli, Gördes, Köprübaşı ve Demirci ilçelerinin sınırları içinde yer almaktadır. Ana yollardan uzak bir konumda bulunan inceleme sahası, topografya bakımından genellikle plato ve yer yerde dağlık özellikler yansıtan arızalı aşınım alanları görünümündedir. Litoloji, topografya, iklim, toprak ve bitki örtüsü gibi coğrafyanın fiziki kısmını oluşturan faktörler, inceleme sahasında dam yerleşmeleri şeklinde genellikle 1-15 haneli küçük yerleşmelerin kurulup gelişmesine olanak sağlayacak bir potansiyel sunmaktadır. Ancak, mevcut potansiyelden yararlanma imkanları arttıkça, kuşkusuz yerleşmelerin şeklinde ve fonksiyonlarında belirli bir değişme de söz konusu olacaktır. 

Abstract

In Türkiye, a number of rural settlement forms have been developed. The Dam settlements, which can be seen in many locations, is one of these. These are present in the borders of the research area in the counties of Manisa; Salihli, Gördes, Köprübaþý and Demirci also. The research area being located apart from the main roads has a topographic landscape consisting of rough erosion fields which reflects mountainous characteristics here and there, but usually a plateau. The physical factors of geography; lithology, topography, climate, soil and flora presents a potential by which little settlements combining of 1-15 houses can be established and develop as Dam settlements in the research area. But, by the rise of the possibility to use this present potential it is certain that there will be a specific change in the form and functions of the settlements.


Tam metin:

PDF
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/ataunidcd/