KAHRAMAN MARAŞ MERKEZ İLÇEDE KIRMIZI BİBER TARIMI / Red Pepper Agriculture in Kahramanmaraş

Mehmet Tıraş
2.294 499

Öz


Özet:

Türkiye de kırmızı biber denince ilk akla gelen yerleşmelerden biri de Kahramanmaraş tır. Bu nedenle araştırmamızın konusunu da K. Maraş Merkez ilçede  kırmızı biber tarımı oluşturmaktadır. Araştırmamıza konu olan saha, Akdeniz Bölgesinin Adana Bölümünde yer almaktadır. Bu saha ise , Akdeniz Bölgesi ile Doğu ve Güney Doğu Bölgeleri arasında bir geçiş alanı özelliğindedir(Şekil 1). İnceleme sahası doğudan(Ahır Dağı), batıdan(Nur Dağları) ve kuzeyden dağlık alanlar ile çevriliyken , güneyde K.Maraş-Hatay çukurluğu yer almaktadır. Bu nedenle alçak sahalar alüvyal materyallerle kaplı ova görünümündedir. Bu nedenle de araştırma sahamız kırmızı biber yanında birçok tarım ürününün( pamuk, mısır, şeker pancarı, buğday vs.) yetiştirilmesine uygun özellikler taşımaktadır. Araştırmamızın amacını, Kahramanmaraş Merkez İlçede kırmızı biber tarımının coğrafi şartlarının belirlenmesi ve bu tarımın yapılmasında karşılaşılan sorunlar ve bu sorunlara çözüm önerileri oluşturmaktadır.

Abstract

In Turkey when the red pepper is mentioned K. Maraş is considered first. Therefore, the topic of this research is the red pepper agriculture in K. Maraş. The region which is the subject of our research is placed in Adana area of Mediterranean region which is a transition place between the Mediterranean and Eastern and Southern Anatolia regions (Figure 1). The research area is surrounded by Ahır and Nur Mountins. Its south part is surrounded by K.Maraş-Hatay Depression Therefore, lowlands is seen as a plain which is covered alluvial materials. So, the research region is suitable for the production of many agricultural product (cotton, corn...) as well as red pepper. The aim of this study is to identify the geographic conditions of red pepper ,the problems which are faced during agriculture and to suggest some solution.


Tam metin:

PDF
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/ataunidcd/