ERFELEK ÇAĞLAYANLARI, SİNOP / Erfelek Waterfalls, Sinop

Sebahat Uzun, Ali Uzun, Cevdet Yılmaz, Halil İbrahim Zeybek
2.770 484

Öz


Özet:

Erfelek çağlayanları Karadeniz Bölgesi’nin Batı Karadeniz Bölümü’nde, Sinop ilinin Erfelek ilçesine bağlı Tatlıca köyü sınırları içerisinde yer alır. Çağlayanların Erfelek ilçe merkezine uzaklığı 17 km, Sinop şehrine uzaklığı ise 42 km’dir.

Karasu’yun kollarından Gürleyük deresi, yatağını derine doğru yararken, tabaka başlarından döküldüğü kesimlerde, vadisi boyunca merdiven basamakları şeklinde sıralanan 28 çağlayan oluşturmuştur.

Erfelek çağlayanları son 3-4 yıldan beri turistik kataloglara girmeye başlamıştır. Bu çağlayanlar yakın çevresindeki diğer turistik çekiciliklerle birlikte yöre turizmine önemli bir katkı oluşturacaktır. Daha şimdiden çağlayanlara yönelik yoğun bir ziyaretçi akımı başlamıştır. Tanıtım faaliyetlerine paralel olarak zamanla turist sayısının artması beklenmektedir. Sürdürülebilir bir turizm faaliyeti için, plânsız yapılaşmaya izin verilmemeli ve vadinin doğal görünümü titizlikle korunmalıdır.

 

Anahtar kelimeler: Çağlayan, Erfelek, Karadeniz, Sinop, Turizm

               

 Abstract:

 

Erfelek waterfalls are located in the boundaries of Tatlıca village of Erfelek district of Sinop province, in the Western Black Sea Part of the Black Sea Region. The waterfalls are 17 km far from Erfelek town and 42 km far from Sinop city. Gürleyük creek formed 28 waterfalls like staircases where it falls fronts of strata by cutting its valley.

Erfelek waterfalls have started to appear in touristic catalogs since last three or four years. These waterfalls together with the other touristic attractions in its near surroundings will give some help for the local tourism. Nowadays, a crowded visitors movement has started towards these waterfalls. In parallel to the advertisement activities, the increase in the number of tourists is expected. It must not be given permission for the buildings, without any project and the natural viewing of the valley must be protected particularly for a sustainable tourism activity.

 

Key Words: Black Sea, Erfelek, Sinop, Tourism, Waterfall


Tam metin:

PDF
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/ataunidcd/