CUMHURİYETİN KURULUŞUNDAN GÜNÜMÜZE İLKÖĞRETİM II. KADEME VE LİSELERDE COĞRAFYA DERSİ VE MÜFREDATININ DEĞİŞİMİ / Middle and High School Geography Curriculum Changes since the Begining of 20th Century in Turkey

Halil İbrahim Taş
2.492 2.658

Öz


Özet

Bu makale, ilköğretim ikinci kademe (orta okul) ve lise seviyesinde, coğrafya eğitiminde Cumhuriyetin kuruluşundan günümüze kadar yapılan değişiklikleri sunmaktadır. Bu değişiklikler belirli periyotlar halinde, ders proğramları, öğretim metotları, coğrafya dersinde kullanılan materyaller ve ölçme değerlendirmeyi içine alacak şekilde incelenmiştir. Coğrafya eğitimine ayrılan zaman, konuların içeriği ve ders isimleri bakımından dünyanın bir çok ülkesine göre karmaşık bir yapı göstermektedir. Bunda, ülkemizin jeopolitik konumunun önemli rol oynadığı anlaşılmaktadır. Diğer taraftan, ülkemizdeki politik  kararsızlıklar zaman içerisinde coğrafya eğitiminde dalgalanmalara neden olmuş, bazı dönemlerde coğrafya eğitimi eğitim müfredatları içinde ihmal edilmiştir. Coğrafya eğitiminde sürekliliğin korunamaması ve çok detaylı proğramların hazırlanmamış olması, bütün öğrencilerimizin aynı oranda coğrafya bilgisine sahip olmalarını engellemektedir.

 

Anahtar Kelimeler: Coğrafya Eğitimi, Ders Programları, Lise ve İlköğretim Okulları

 Abstract

This paper presents an overview of Turkish geographic education at the high school level in terms of geography curricula, teaching methods, teaching materials, and assessments.  Geographic education system was reviewed and investigated starting from the begining of 20th century until 1990s. Turkish high schools are very complex and developed in terms of time allocation, richness of content, and course numbers. The geopolitics of the country has played a big role in geographic education as well. However, the instability of the political system has caused fluctuation over time and geographic education sometimes became very neglected and some periods of time became very powerful in school curricula.

 

 Key Words: Geographic education, Geography curricula, K-12 schools, High school geography curriculum


Tam metin:

PDF