ERZURUM-BİNGÖL KARAYOLU’NDA ULAŞIMI GÜÇLEŞTİREN COĞRAFî ETMENLER / Geographıcal Factors Affecting Transportation On Erzurum-Bingöl Road

Ramazan Sever
1.560 1.459

Öz


Özet

 Yaklaşık 180 km uzunluğundaki Erzurum-Bingöl devlet karayolu  (D950), ülkemizi doğu-batı doğrultusunda kateden D100 ve D300 karayolarının, kuzey-güney yönde bağlantısını sağlayan, kısmen standartı yüksek bir karayoludur. Bunun yanında, Hopa ve Trabzon limanları ile Gümüşhane, Bayburt, Artvin ve Erzurum’u güney ve güneydoğunun önemli merkezlerine bağlayan, en ekonomik yol güzergâhı durumundadır. Ancak coğrafî koşulların olumsuz etkileri ve bu iki bölge arasındaki tamamlayıcılık faktörünün zayıflığı gibi nedenlerle, Erzurum-Bingöl karayolunda trafik yoğunluğu oldukça düşüktür. Yeryüzü şekilleri ve iklim koşulları nedeniyle kapanma riskinin yüksek oluşu, bakım-onarım çalışmalarının güçlüğü ve bu bölgede bir süre yaşanan terör olayları karayolunun yoğun kullanımını engellemiştir. Erzurum-Bingöl karayolunun bilinen ekonomik önemi göz önüne alınarak, söz konusu yola yönelik yapılacak her türlü (bakım-onarım, tünel, köprü, bölünmüş yol gibi) iyileştirme çalışmalarının, mevcut coğrafî koşullar dikkate alınarak uygulamaya konulması gerekmektedir.

 

Anahtar Kelimeler: Yol, trafik, coğrafi koşullar, terör.

 

 Abstract

Erzurum-Bingöl Road (D950) a portly high standard road with approximately 180 km long, is a cross-road joining north to south direction D100 and D300 roads, runing from east to west of Turkey. In addition, it provides the shortest way of connection between Gümüşhane, Bayburt, Artvin and Erzurum cities, and Hopa and Trabzon Ports to the important center of South-Southeastern Anatolia. However, the traffic density is quite low on this road because of  negatif effects of geographical conditions and weakness in complementing between  the two region. The high risk of road closing due to surface structure climotological condition, difficulties in road maintenance and terror activitions occured in the region prevent use of this road.Geographical conditions has to be considered before taking any action in order to improve the road (maintanence, repairing, tunnel, bridge and douple road), by taking the economic importance of Erzurum-Bingöl road.

 

Key Words: Road, traffic, geographical conditions, terror


Tam metin:

PDF
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/ataunidcd/