ATİKHİSAR BARAJI’NIN (ÇANAKKALE) ÇEVRESEL VE EKONOMİK ETKİLERİ / Environmental and economic effects of Atikhisar Dam

Nusret Koca
1.927 1.895

Öz


Özet

 Barajlar, taşkınlardan korunmak, içme, sulama, sanayi için gerekli suyu temin etmek ve enerji üretimi için inşa edilirler.

Atikhisar Barajı da, Çanakkale kenti içerisinden Çanakkale Boğazı’na dökülen Sarıçay (Kocaçay) üzerinde enerji üretimi dışındaki diğer amaçlar için 1975 yılında faaliyete geçirilmiştir. Baraj, günümüzde Çanakkale kentinin içme suyu ihtiyacının tamamını karşılarken, yaklaşık 1000 ha. kadar tarım alanını da sulamakta ve Sarıçay’ın aşağı çığırındaki tarım alanları ile kenti taşkınlardan korumaktadır. Bu asıl amaçlarının yanında barajdan balık üretmek için de faydalanılmaktadır.

 

Anahtar Kelimeler: Çanakkale, Atikhisar Barajı, barajların çevresel ve ekonomik etkileri.

 

 

 

 

 

 

 

 Abstract

Dams are constructed in order to produce energy and provide the required waters for irrigation, drinking and industry and to be protected from overflows.

Atikhisar dam began to operate in 1975 in order to serve for the purposes other than the production of energy on Sarıçay (Kocaçay) which is spilled to Çanakkale strait by passing the city of Çanakkale. Today, the dam meets the whole drinking water needs of the city of Çanakkale, it also helps watering nearly 1000 ha. of agricultural land area. Moreover, it protects the city from overflows with the agricultural lands located at the below paths of Sarıçay. Other than these main purposes of the dams, they can also be used in order to produce fish.

               

Keywords: Çanakkale, Atikhisar Dam, environmental and economic effects of dams.


Tam metin:

PDF
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/ataunidcd/