YATAĞAN KASABASINDA (DENİZLİ-SERİNHİSAR) EV TİPİ İMALAT SANAYİNİN COĞRAFİ ÖZELLİKLERİ / Geographical features of in-house manufacturing in Yatağan Town (Denizli-Serinhisar)

Halil Koca, Bayram Çetin
2.382 2.216

Öz


Özet:                                                                            

Fabrikasyon üretimin başlamasıyla eski önemlerini kaybeden atölye ve ev tipi imalat, birçok alanda varlığını sürdürmektedir. Ülke ekonomisinde önemli payları bulunan bu üretim şekline, birçok yerde ve farklı üretim alanlarında rastlamak mümkündür. İşte, çalışma konumuzu oluşturan Yatağan kasabasındaki çeşitli el aletleri imalatına dayanan ev tipi  imalat da bu konudaki tipik örneklerden biridir.

Başlangıcı, silah üretimiyle, 1200’lü yıllara dayanan ve bugün el aletleri üretimiyle varlığını sürdüren Yatağan’daki sanayi faaliyeti, ev tipi imalatın gelişmiş şekline örnek oluşturmaktadır. Günümüzde yaklaşık 300 işletmenin faaliyet gösterdiği Yatağan’da, meskenlere bitişik imalathanelerde, yani atölyelerde, geleneksel yöntemlerle, başta bıçak olmak üzere 174 çeşit el aleti üretilmektedir. Mevcut işgücünün genellikle aile bireylerinden meydana geldiği bu imalathanelerde, yılda yaklaşık 3 milyon adet çeşitli el aleti üretimi yapılmaktadır.

Yatağan’daki işletmeleri, kobi (küçük ve orta ölçekli işletmeler) kapsamında değerlendirmek güç olmasına karşın KOSGEB’le işbirliği içersindedir.Geliştirilmesi için önünde birçok engelin yer aldığı Yatağan’daki ev tipi imalat sanayinin varlığının devam ettirilebilmesi,  birçok alanda yapılacak  yeniliklere bağlıdır.

Anahtar Kelimeler: Yatağan, El aletleri, Kılıç, Bıçak, KOBİ, Denizli, Türkiye

 

Abstract

 

Having lost its past significance with the start of mass-production, workshop and in-house manufacturing survives in many respects as regards this form of production. In-house manufacturing, which has signifiance for the country’s economy is possible to run across this form of manufacturing in respects and many fields of production. In-house manufacturing to consist of various hand tools manufacturing in Yatagan, which us reseach subject is one typical many example in this field.

Dating back to 1200 s, and surviving today with the production of hand tools, the industrial activity in Yatagan is an example of an advenced form of in-house manufacturiy with 300 companies in production, Yatağan has places of production next to houses in which 174 kinds of hand tools – primarily knives-with method traditional- are manufactured. Approximately 3 millon hand tolls are manufactured per year in this kind of places of manufacture personnel  of which generally consist of family members.

Although the companies in Yatağan are’nt categorised as K.O.B.İ, they are cooperation with KOSGEB. Today, faced with obstacles on the way, in-house manufacturing has to go throungh renovation in many respects in order to survive.

 

Key Words: Yatagan, hand tools, sword, knive, KOBI, Denizli, Turkey.


Tam metin:

PDF
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/ataunidcd/