İLKÖĞRETİM 6.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN TÜRKİYE’NİN MATEMATİK KONUMUNU ANLAMA DÜZEYLERİ VE YANLIŞ ANLAMALARI / 6th Grade Primary School Students’ Understanding Levels and Their Misunderstandings of Turkey’s Mathematic Location

Mustafa Cin, İdris Engin, Yavuz Akbaş
1.925 623

Öz


Özet

Araştırmanın amacı, ilköğretim 6. sınıf öğrencilerinin Türkiye'nin matematik konumunu  anlama seviyelerini ve  bu konu ile ilgili yanılgılarını ortaya çıkarmaktır. Trabzon il  merkezi  ve  Akçaabat ilçesinde  bulunan  beş ilköğretim okulundaki toplam 160 öğrenci araştırmanın örneklemini oluşturmuştur.  11-12 yaş gurubunda  ait olan bu öğrencilerin düşüncelerini ortaya çıkarmak için yazılı test ve mülakat teknikleri kullanılmıştır.  Araştırma sonucunda öğrencilerin Türkiye'nin matematik konumunu yeterli düzeyde anlayamadıkları ve bununla ilgili pek çok yanılgılara sahip oldukları tespit edilmiştir. Konunun öğretiminde öğretmenlere ve program geliştiricilerine  çeşitli önerilerde bulunulmuştur.

 Anahtar Kelimeler: Sosyal bilgiler, Matematik konum, Anlama düzeyi, Yanlış anlama.

Summary

The aim of this study is to explore students’ understanding levels and their misconceptions regarding Turkey’s mathematic location. The sample was chosen from five secondary schools in the city of Trabzon, and its administrative district, Akçabaat. A total number of 160 students attending 6th grade (aged 11-12) was included the study. A questionnaire was developed after a pilot study with an aim to ascertain the students’ understanding levels of the Turkey’s mathematic location. In addition to the questionnaire, a semi-structured interview with 10 students was utilised to explore their understandings. The study revealed that the students did not posses enough scientific understandings about the chosen topic and had many misconceptions about it. At the end of the study, several suggestions were made to teachers and curriculum developers concerning how to teach this topic.

Key words : Social studies, Mathematic location, Understanding level, Misunderstanding.


Tam metin:

PDF
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/ataunidcd/