KURULUŞ, GELİŞME VE ŞEHİRSEL FONKSİYONLAR AÇISINDAN GÜRÜN ŞEHRİ / In The Vıew Of Establıshment,Development And Cıty Functıonal Of Cıty Gürün

Zeki Boyraz, M.Dursun Çitçi
1.865 1.046

Öz


Özet:

Gürün şehri Doğu Anadolu Bölgesinin Yukarı Fırat Bölümünde, Sivas  Yönetim alanının güneyinde yer almaktadır. Tohma Çayı vadisinde yer alan yerleşme 1350 metrelik bir yükseltiye sahiptir.

Yıllık ortalama sıcaklık 9.3oC dir.Yıllık yağış miktarı 320 mm yi bulurken, Gürün de karasal iklimi özellikleri egemendir.

Bitki örtüsü bakımından doğal step görünümündeki alanın büyük bir bölümü anropojen step alanına karşılık gelmektedir.

İlçenin başlıca akarsuyu ilçe merkezini baştan başa kat eden Tohma Çayıdır.

Gürün şehir merkezi 2000 yılı sayımlarına göre 11294 kişilik bir nüfusa sahiptir, erkek nüfus (%50.2)  kadın (%49.8) nüfusundan fazladır.

Gürün de Ekonomik faaliyet kolları içerisinde hizmet, ticaret ve küçük sanayi kollarında istihdamın oranı %92 iken, tarım sektöründe çalışanların oranı  sadece %8 dir. Gürün başta hizmet, ticaret ve atölye tipi küçük sanayi sektörlerinin geliştiği bir şehir özelliği göstermektedir.

 

Anahtar Kelimeler: Gürün şehri, Şehirsel fonksiyon, Ekonomik faaliyet kolları

 

  Abstract

City  Gürün is in the upper Fırat  area of East Anatolia  and also in the south region of Sivas  city. The settlement of Gürün has an altitude of  1350 metres.

Annual average temperature is 9,3 C while Annual rain fall is 320 mm. It has a continental  climate.

 It has a natural steppe as regards  plant associations but the biggest part of the area has antropogen steppe.

The main running water of Gürün city is called Tohma Brook which flows in the middle of the city centre.

Its population is 11 294 accoreding to the census of population in 2000. The population of men (50,2 %) is more than the population of women (49,8 %).

The people working in the area of agricultural  is estimated  8 percent, while the people working in area  of economic activities is estimated  8 percent, services, trades and small types of ındustry  like small workshops have still been developed.

 

Keywords: City  Gürün, area  of economic activities, Cıty Functıonal


Tam metin:

PDF
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/ataunidcd/