IĞDIR’DA KAYISI TARIMI VE BAŞLICA SORUNLARI / Apricot Agrıculture In Iğdır and Major Problems

Mete Alım, Günay Kaya
1.882 456

Öz


ÖZET

Bu çalışmada, Iğdır’da kayısı yetiştiriciliğinin coğrafi esasları, üretim durumu ve karşılaşılan sorunlar incelenmeye çalışılmıştır. Doğal çevre özellikleri açısından fazla seçici olmayan kayısı, Türkiye’de geniş bir alanda yetiştirilmektedir. Ülkemiz 500 bin tonun üzerindeki yıllık yaş kayısı üretimi ile dünyada  ilk sıradadır. Kayısı üretimi yıllar arasında büyük dalgalanmalar göstermektedir. Malatya ili Türkiye kayısı üretiminin % 50’den, araştırmamıza konu olan Iğdır ise, bazı yıllar Türkiye kayısı üretiminin % 5’den fazlasını vermektedir. Özellikle, haziran ayının son haftasında olgunlaşan “şalak” çeşidi sofralık olarak büyük merkezlerde tüketilmektedir. Tamamı taze olarak tüketilen, albenisi ve lezzeti çok iyi olan Iğdır kayısısının yeterince tanınmadığı, üretim ve pazarlama ile ilgili önemli sorunları olduğu söylenebilir.

 

Anahtar Kelimeler: Meyve, kayısı, tarım, üretim ve pazarlama, sorunlar.

 

 ABSTRACT

     

 İn this study, we aimed at investigating the problems faced, production and geographical basis of apricot production in Iğdır. Aprıcot, having not many distinctive features with regard to naturel environmental conditions, is produced in a wide area in Turkey. Turkey is the first in apricot production in the world with over five hundred thousund tons. Apricot production vary greatly in years. Malatya produces more than 50 % total apricot production of Turkey and ığdır, our study area, gives more than 5 % of Turkey production in some years. The type “şalak” which grows asspecially in late june is cosumed in major centers. It can be said that apricot produced in ığdır which is consumed fresh and having an attractive appearance and taste is not well-known and it has, at the same time, both production and market problems.

 

Key Words: Fruit, apricot, agriculture, production and marketing, problems.


Tam metin:

PDF
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/ataunidcd/