ULAŞIM COĞRAFYASI AÇISINDAN GÜLEK BOĞAZI / Gülek Pass in view of Transportation Geography

Halil Koca, Ünal Özdemir, İbrahim Fevzi Şahin
1.763 857

Öz


ÖZET:

Stratejik ve ekonomik bir öneme sahip olmasından dolayı, tarihin hemen hemen her döneminde ilgi çeken Gülek boğazı, ülkemiz karayolu bağlantılarının adeta düğümlendiği İç Anadolu bölgesinin Akdeniz’e açılan birkaç doğal güzergahtan biri, hatta en önemlisidir.

Balkanlardan Ortadoğu ülkelerine ulaşımı sağlayan önemli bir geçit olması, Gülek boğazının hinterlandını uluslar arası düzeye taşımıştır. Gerek hinterlandının genişliği ve gerekse komşu bölgeler arasındaki tamamlayıcılık faktörünün büyüklüğü, karayolundaki trafik hacmini de olumlu etkilemiştir. İşte bu araştırmada Türkiye karayolu ulaşımında önemli bir yeri olan Gülek boğazı, coğrafî ilkelere göre incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Ulaşım, Boğaz, Geçit , Gülek Boğazı

 Abstract:

Gülek Pass, which has always  attracted interest because of its strategic and economic importance, is one of the connections of central Anatolia to Mediterranean region; in fact, it is the most important road connection.

The fact that it is an important pass on the way from the Balkans to Middle Eastern countries makes it internationally significant hinterland. Both the broadness of its hinterland and the extent of the transportation between neighbouring countries have affected its traffic load. This study focuses on Gülek pass from a gegraphical viewpoint because it has a significant place in road transportation in Turkey.

Key Words: Transportation, Strait, Pass, Gülek Pass


Tam metin:

PDF
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/ataunidcd/