COĞRAFYA OKURYAZARLIĞI I: GENEL BAKIŞ / Geography Literacy I: An Introduction

M.Samet Altınbilek, V.Aytekin Sanalan
3.172 535

Öz


Özet:

Günümüzde dünyayı iyi tanımak ve anlayabilmek için coğrafya bilgisi oldukça önemlidir. Özellikle ekonomik, siyasal, sosyal ve kültürel açılardan giderek küreselleşen dünyayı anlamak ve kendi ülkemizi de bu şartlar altında daha üst seviyelere çıkarmak için mutlaka coğrafya bilgisine ihtiyacımız vardır. Her milletin fertleri temel coğrafya becerilerine sahip olmalıdır.

Bunlar en temelde kendi yaşadığı yeri yada herhangi bir yeri haritada gösterebilme, günlük olayları, gerçekleştikleri coğrafyaların bağlamında daha iyi anlayabilme, coğrafyanın sağladığı düşünme araçlarını kullanabilme gibi becerilerdir. Bütün bu beceriler coğrafya okuryazarlığını oluşturur ve coğrafya dersinin genel amaçlarına uygundur. Bu çalışma müfredat açısından coğrafya okuryazarlığı kavramını incelemekte ve konunun Türkiye'deki bireylerin coğrafya okur yazarlığının derinlemesine ölçülmesi gerektiğini önermektedir.

 

Anahtar kelimeler: coğrafya eğitimi, coğrafya okur yazarlığı


 Abstract:

Geography knowledge is quite important to understand and interpret the world around us. We need geography education to comprehend the earth under economical, political and cultural globalization, and to better our country in such world. Every nation should consists of geographically informed and skilled individuals.

These skills include indicating the place they live on a map, demonstrating an understanding of everyday events on a geographical point of view, and using geographical tools in daily life. Possessing these skills can be called geography literacy and can promote geography education goals. This study examines the geography literacy on Turkey's geography and social studies curricula and recommends further investigation on geographic literacy outcome.

 

Keywords: Geography education, geographic literacy


Tam metin:

PDF
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/ataunidcd/