AMERİKAN KÜLTÜREL COĞRAFYASINDA PEYZAJ KAVRAMI / Landscape In American Cultural Geography

Yılmaz Arı
5.530 3.068

Öz


Özet:

Bu çalışma, landscape (peyzaj) kavramının Amerikan kültürel coğrafyasında işlenişini ele almaktadır. Peyzaj, bir kavram olarak ilk kez 1920’lerde Alman coğrafyacılardan esinlenen Karl O. Sauer tarafından kullanılmış ve daha sonra Berkeley Okulu olarak ün yapmış olan Sauer tipi kültürel coğrafyanın ana eksenini oluşturmuştur. Bu tarihten sonra peyzaj Amerikan coğrafyasında çok önemli bir kavram haline gelmiştir. Bu çalışma, peyzajın Amerikan kültürel coğrafyasındaki kullanılışını ve bu kullanışta zamanla meydana gelen değişmeleri anlatmaktadır. Peyzaj kavramı nedir ve nasıl ortaya çıkmıştır? Bu kavram Amerikan coğrafyasında nasıl kullanılmıştır ve bu kullanılışta belli dönemler ayırt etmek mümkün müdür? Bu soruları cevaplamak için Amerikan kültürel coğrafyası literatürü taranarak, peyzaj kavramını, örnek oluşturacak şekilde kullanan yazarlar tespit edilmiş ve bu yazarların bu kavramı ne amaçla kullandıkları incelenmiştir. İncelemede, peyzaj çalışmalarının maddi kültür öğeleriyle, bunların kökeni ve yayılışını tespit etmek amacıyla ortaya çıktığı, fakat zamanla kültürel coğrafyayı farklı sınıflara ayıracak kadar çeşitli kullanımlar olduğu görülmüştür. Türk okurların Amerikan coğrafyasının halen en önemli dallarından biri olan kültürel coğrafya konusunda temel bir altyapı edinebilmesi için, bu yazı olabildiğince açık, anlaşılır ve derin felsefi tartışmalardan uzak yazılmaya çalışılmıştır. Yine de burada vurgulamak gerekir ki, özellikle yeni kültürel coğrafyada anlamayı güçleştiren bir çok soyut kavram vardır. Üstelik yazı, yazarın peyzaj literatürüne kişisel bakışını yansıttığı için zaman zaman subjektif öğeler içerebilir.

Anahtar Kelimeler: Kültürel Coğrafya, Peyzaj, Karl O.Sauer, Peyzaj Yorumlama, Berkeley Okulu.

 

Abstract:

This paper examines the concept of landscape in American cultural geography. The concept was introduced into American geography by Karl O.Sauer, in the 1920’s. Since then, it constituted the main concern of what came to be known later, Berkeley School. After the 1920’s and 1930’s landscape occupied an important place in the work of many American geographers. In this piece, I tried to understand the usage of the term and the changes in that usage over time. What does landscape mean? How did it become a common theme in cultural geography? Are there different ways of studying or “seeing” the landscape? Who are the most respected authors used the concept in an innovative way? To answer these questions, literature of American cultural geography was examined. Writers who used the concept in an exemplary way were determined and writings of these scholars were examined. To show how and why they used landscape, I occasionally quoted directly from their writings. The examination revealed that the landscape studies started with the work of Berkeley School in order to determine the origin and dispersals of material artifacts. However, the literature changed over time to reflect a vide variety of perspectives of interpreting landscapes. In order to provide a clear view for the Turkish reader, the article used a language as simple as possible. However, the reader should be aware that especially the new cultural geography includes many abstract concepts, which might be difficult to understand without the necessary background.

 

Key Words: Cultural Geography, Landscape, Karl O. Sauer, Landscape Interpretation, Berkeley School.


Tam metin:

PDF
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/ataunidcd/