4 – 6 MART 2004 PULUR ÇAYI (ILICA-ERZURUM) SEL-TAŞKIN AFETİ / The Flood-Overflow Disaster of Pulur Stream on 4th-to-6th March 2004 (Ilıca-Erzurum)

İbrahim Kopar, Selahattin Polat, Halil Hadimli, Mustafa Özdemir
2.094 878

Öz


Özet

Sel- taşkın olayları can ve mal kayıplarına neden olan önemli bir meteorolojik afettir. 4-6 Mart 2004 tarihlerinde toplam 526 km² alana sahip Pulur Çayı havzasında böyle bir sel- taşkın afeti yaşanmıştır. Taşkına, 20–23 Şubat 2004 tarihlerindeki aşırı kar yağışını izleyen günlerde, kar erimesine uygun meteorolojik koşulların meydana gelmesi sebep olmuş, diğer doğal ve beşeri hususlar taşkının etkisini artırmıştır. Taşkın, Normal sel (normal floods) ile başlayıp, ani sel (flash floods) karakteriyle devam ettikten sonra yeniden normal sele dönen fakat zaman zaman koşulları değişen bir gelişme göstermiştir. Sel ve taşkından özellikle Pulur Çayı mecrasındaki tarım alanlarıyla, Ilıca ilçesi yerleşim alanı etkilenmiştir.

 

Anahtar kelimeler: Erzurum-Ilıca, Pulur Çayı Havzası, Ani sel, Taşkın,

 

 Abstract

The phenomena of flooding and overflowing are serious meteorological disasters leading to high quantities of loss of lives and goods. The Basin of the Stream Pulur, 526 km2, suffered from such a flood disaster on 4th to 6th March 2004. The overflow was caused by the available meteorological conditions following the melting of the excessive amount of snow in 20th-to-23rd February 2004. However, the other natural and human factors increased the intensity and severity of the overflow. The overflow started with a normal flood and went on as a flash flood to change into the normal flood later. It varied in its severity at times, though. The flood and overflow influenced the arable farming lands in Pulur stream bed, either edge of the stream, and the district of Ilıca in particular.

 

Keywords: Erzurum, İlica, Pulur Stream Basin, Flashflood, Over flood,


Tam metin:

PDF
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/ataunidcd/