BARTIN İLİNİN EKOTURİZM POTANSİYELİNİN BELİRLENMESİ / Determination of Ecotourism Potential in Bartın City.

Hüseyin Turoğlu, Hasan Özdemir
4.234 761

Öz


Özet

Bu çalışmada, yerel halkın  refah düzeyine olumlu katkı sağlayan  ekoturizm faaliyetlerinin, Bartın ili için bir imkan olup olmadığı araştırılmıştır. Bartın ilinin doğal ve kültürel mirasının belirlenmesi çalışmaları, ekoturizm kavram  ve  kapsamı içinde kalmak şartı ile, arazi çalışmaları, Coğrafi Bilgi Sistemleri, Uzaktan Algılama ve Global Konum Belirleyici teknolojileri kullanılarak coğrafi perspektifte gerçekleştirilmiştir. Bu araştırmalar sonucunda, Bartın ilinin ekoturizm uygulamaları için zengin bir potansiyele sahip olduğu görülmüş ve  Bartın için uygulanma imkanı olan ekoturizm faaliyet türleri belirtilmiştir. Ayrıca bu türlere ait hedeflerin belirlenerek multidisipliner bir çalışma ile ekoturizm prensipleri esas alınarak  doğru projelerin üretilmesi ve uygulamaya geçilmesi önerilmiştir.   

Anahtar Kelimeler: Ekoturizm, Bartın, ekoturizm faaliyeti

 

 Abstract

In this study, Ecoturism activities which have positive contribution to prosperity of local people  has been investigated to find out  whether  or not an opportunity for Bartın city.  The investigation of natural and cultural heritages of Bartın city  realized is not in only geographic perspective but  also  ecoturism concept and scope using field works, Geographical Information System(G.I.S.), Remote Sensing (R.S.) and Global Positioning  System(G.P.S.) technologies.   In the result of these studies, it is found out that Bartın city have abundance potential for  ecoturism activities and some types of  ecoturism activities which are able to be applied to Bartın city designated. Also it has suggested that authories decide on goal or goals about  ecoturism activities according to a multidicipliner study, creating suitable ecoturism projects which can be put into practice in Bartın city.

 

Keywords: ecoturism, Bartın, ecoturism activities


Tam metin:

PDF
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/ataunidcd/