ORTA VE DOĞU KARADENİZ’DE BALIKÇILIK / Fishery in the Middle and Eastern Black Sea Region

Mehmet Zaman
2.347 915

Öz


ÖZET

Balıkçılık, günümüzde olduğu gibi gelecekte de tüm ülkelerin ekonomisine belirli bir yatırım ve çaba karşılığı sürekli girdi sağlayacak önemli kaynaklardandır. Bunun yanında, insan beslenmesine olan yüksek düzeydeki katkısı daha önemli görülmektedir. Özellikle dengeli beslenmenin bilincinde olan ülkeler, denizlerden yüksek oranlarda yararlanmanın yollarını sürekli aramakta ve bundan ötürü de bugünden geleceğe yatırım yapmaktadırlar.

Türkiye, gerek deniz ve gerekse de kara içi sularda zengin bir faunaya sahiptir. Dünya su ürünlerinin ‰ 6’sını üreten ülkemiz, bunun % 86.4’ünü denizlerden, % 13.6’sını ise iç sulardan sağlamıştır. Deniz ürünlerinin de % 73.1’i Karadeniz’den, bu oranın da % 65.7’si  Orta ve Doğu Karadeniz’den avlanmıştır. Böylece Orta ve Doğu Karadeniz’de su ürünleri avcılığının Türkiye’de çok önemli bir paya sahip olduğu ortaya çıkmaktadır. Başka bir anlatımla, Karadeniz’in doğusunda başta balıkçılık olmak üzere su ürünleri avcılığı önemli sektörlerden biridir.

 

Anahtar Kelimeler: Balıkçılık, Orta ve Doğu Karadeniz, su ürünü

 

ABSTRACT

 

Fishery is and will always be an important economic source for all countries which spend some effort and make specific investments in this field. Beside its contribution to nutrition is also very important.Especially, countries conscious of the importance of balanced nutritiontry to make use of all seafood and so they invest a lot in fishery.Türkiye has a rich fauna not only because of the oceans around it but alsobecause of the rivers and seas within it.

Türkiye produces 6% of the world’s seafood productio and 86.4 % of it comes from its seas and 13.6 % from its interior waters. Again 73.1 % of the production is done in the Black Sea region and 65.7 % of this percentage in the Middle Black Sea and East Black Sea region. This comes to mean that fishery is one of the most important sectors in the east of the Black Sea region.

 

Keywords: Fishery, the Middle and Eastern Black Sea, seafood


Tam metin:

PDF
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/ataunidcd/