Coğrafî Bir Tanıtım: ERZİNCAN YILDIRIM AKBULUT KAYAK TURİZM MERKEZİ

İbrahim Fevzi Şahin, Hakkı Yazıcı
2.223 377

Öz


ÖZET

Turizm mevsimini uzatmak ve yıl boyu turizm yapmak için çeşitliliği artırmak gerekmektedir. Nitekim, turizm konusunda ileri seviyede bulunan ülkeler, yaz turizmi merkezlerinin yanında dağ ve kış sporlarına elverişli yörelerini de değerlendirme yoluna gitmişlerdir. Ülkemiz ve özellikle de Doğu Anadolu Bölgesi bu açıdan yüksek bir potansiyele sahiptir. Turizm sektöründen önemli beklentileri olan ülkemizde de yıl boyu turizm yapılması ve turizm çeşitliliğinin artırılması için, sahip olduğumuz dağ turizmi ve kış sporlarına elverişli yörelerimizin değerlendirilmesi gerekmektedir. İşte böyle yörelerimizden birini de Refahiye çevresi ve dolayısıyla da, Yıldırım Akbulut Kayak Turizm  Merkezi oluşturmaktadır. Ancak yörenin gerekli tanıtımı yapılamadığı için, turizm konusunda istenilen seviyeye henüz ulaşılamamıştır. Oysa yöre gerek topografik, gerekse klimatik özellikleri bakımından, söz konusu turizmin geliştirilmesine çok uygundur. Çünkü yörede, yaklaşık 3,5-4 ay kadar sürebilecek bir kayak sporu sezonu vardır. Bu süre boyunca kar örtüsü kalınlığı ortalama 75 cm civarında bulunmaktadır.

Bölgede tesisler ve organizasyonun yetersiz oluşu yüzünden bölgesel düzeyde dahi beklenilen gelişme sağlanamamıştır. Oysa asıl hedef, bölgeyi dış turizme açmak olmalıdır. Bu nedenle, önce bölgede gerekli tesisler tamamlanmalı ve yatırımlar gerçekleştirildikten sonra da, iyi bir tanıtım faaliyetine girişilmelidir. Bizim bu araştırmadaki amacımız, Erzincan Yıldırım Akbulut Kayak Turizm Merkezi’nin henüz değerlendirilmemiş, ancak yeterince değerlendirildiğinde önemli bir ekonomik kaynak olabilecek turistik potansiyelini ilgililerin dikkatine sunmaktır.   

Anahtar Kelimeler: ·turizm ·kış sporları ·kayak sezonu

 

ABSTRACT

The variety of tourism must be improved in order to lengthen tourism season and to do tourism during the whole year. So, the countries developed in tourism have tended to utilize the advantageous of mountain and winter sports in addition to summer tourism Our country, especially the East Anatolian Region has a high potential in this respect. The areas available to winter sports must be utilized in order do tourism during the whole year and to improve the variety of tourism in our country having important expectations from tourism One of those areas is Refahiye and its environs, accordingly Yıldırım Akbulut Kayak Tourism Center. But, since the necessary advertisement has not been done, the expected level in tourism has not been achieved yet. Wherease, the area is very available to development of tourism in terms both topographical and climatic features. Because there is a 3, or 4-5-month ski season in the area. During this period snow-cover height is about 75 cm

Even local expectations have not been achieved due to the lack organization and buildings in the area. But the main goal must open the area to foreign tourism Thus, necessary buildings must first be built and then a good advertisement campaign must be started. Our goal in this research is to present the touristic potential of Yıldırım Akbulut Ski Tourism Center which has not been utilized but, if utilized, will be an important economic source to those concerned.

Keywords: ·tourism   · winter sports    ·ski season


Tam metin:

PDF
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/ataunidcd/