ERZURUM’UN HAYVANCILIK POTANSİYELİ / Stock-Breeding Potential(ity) of Erzurum

Çiğdem Ünal
1.922 763

Öz


Özet:

İl genelinde hayvansal üretimde verim düşüktür. Verimin artırılması, ekonomik anlamda çiftçiyi olumlu olarak etkileyecektir. Gelir artışına neden olacak verim artışı aynı zamanda çiftçinin köyden kente göç etmesine engel olacaktır.

Hayvansal gelirin artırılması, verimliliğin artırılmasının yanı sıra, değeri yüksek, pazarda avantajlı konumda olan ürünlerin üretimi ile mümkündür. Et, süt ve bal üretimi için oldukça iyi potansiyele sahip olan Erzurum’da hayvansal üretimin yapıldığı tesislerin sayı ve kapasitelerinin artırılması üretimi teşvik edecektir.

Anahtar Sözcükler:

Büyükbaş hayvancılık, küçükbaş hayvancılık, su ürünleri, kümes hayvancılığı, arıcılık, hayvansal üretim, hayvancılık potansiyeli.

 AbstractThe productivity in animal products is very low in the whole of Erzurum. Increasing the productivity would affect the farmers in a pesitive way. The productivity increase which would contribute the incomes, at the some time, would revent the peasant emigrations.Increasing the animal products, besides entancing the productivity, is passible by producing the goods which have good qualities and advantegeous position at marketing. Increasing the number and capacity of institutions in Erzurum which is a city having a good potential of producing meat, milk and honey would encourage their production.Keywords:Cattle-breeding, sheep and goats-breeding, water products, pouttry-dealing, apiculture, animal production, potantial of cattle-breeding.  

Tam metin:

PDF
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/ataunidcd/