KALE İÇİNDE BİR KÖY YERLEŞMESİ “TUNÇKAYA” / Tunçkaya, a village settlement wıthın a castle

Zeki Koday, Saliha Koday, Zerrin Karakuzulu
1.568 595

Öz


Özet:

                Tunçkaya, Kars iline bağlı Kağızman ilçesinin bir köyüdür. Bu köy Kars Platosundan Aras vadisine açılan bir sırtın üzerinde kurulmuştur. Köyün çevresi 12-20 metre yüksekliğinde, doğal bir sur oluşturan bazalt kornişleriyle çevrelenmiştir. Köyün giriş çıkışı batı taraftaki kale kapısından yapılmaktadır. Tarihi bir yerleşme olan köyde; hakim ekonomik faaliyeti tarım ve hayvancılık oluşturmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Köy, Aras vadisi, Ekonomik aktivite, Hayvancılık

Abstract:Tunçkaya is a village of the district of Kağızman in the city of Kars. This village is located on a ridge opening to the Aras valley through the Kars plateau. The village is surrounded by bazalt columns of 12-20m. height that form a natural wall. The exit and entrance of the village is accessible from the castle door in the west. In the village, which is of historic significance, the dominant economic activity is agriculture and animal-breeding.  Keywords:Village, Aras valley, economic activity, animal-breeding.

 

 


Tam metin:

PDF
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/ataunidcd/