REKREASYONEL AÇIDAN ULUKAYA ŞELALESİ VE KANYONU / Ulukaya Waterfall and Canyon Respect to Recreational

Ünal Özdemir, Serhat Zaman, Ramazan Sever
1.623 346

Öz


Özet:

Çalışmamıza konu oluşturan Ulukaya şelalesi ve kanyonu, Ulus kasabasına (Bartın) 18 km uzaklıkta yer alır. İlginç  oluşumunun yanısıra, doğal ve beşeri çevre özellikleri ile birlikte, önemli bir turistik çekim alanı oluşturur. Ne var ki, ülkemizdeki pek çok şelale gibi bu potansiyel de yeterince değerlendirilmemiştir. Bir tanıtım yazısı niteliğinde olan bu çalışmada, bu doğa harikası ile ilgili tespit edilen bir takım sorunlara çözüm önerileri getirmek  amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Ulukaya şelalesi, kanyon, rekreasyon

AbstractUlukaya waterfall and Canyon, which is the area of this study, is located 18 km east of Ulus town. Along with its interesting formation, it is an important place of attraction for tourism because of its natural characteristics and human geography. However, like many other waterfall in our country, this potantial cannot be utilized properly. This research, aiming to introduce the waterfall, is to focus on various questions releated to this natural beauty.  Key Words: Ulukaya waterfall, canyon, recreation 


Tam metin:

PDF