KAĞIZMAN (KARS) KAYATUZU TUZLASI / Kağızman (Kars) Rock-Salt Saltpan

Saliha Koday, Zerrin Karakuzulu, Cemal Sevindi
2.797 2.873

Öz


Özet:

                Araştırmamıza konu olan Kağızman Tuzlası, bir kayatuzu tuzlasıdır. Söz konusu tuzla, Doğu Anadolu Bölgesi’nin Erzurum-Kars Bölümü’nde, Kars İli’nin Kağızman ilçesi sınırları içerisinde yer almaktadır. Tuzla ilçe merkezine 7 km uzaklıkta olup, denizden yüksekliği 1260 m’dir. İşletme ülkemizde üretim yapılan 6 kayatuzu işletmesinden biri olup, oda-topuk sistemiyle üretim yapılmaktadır.

                Tuzladan 2002 yılı itibariyle 6807 ton tuz pazarlanmıştır. Çıkarılan tuzun %92-96’sı NaCl’den oluşurken, ancak %2-6’lik kısmı suda erimeyen maddelerden oluşmaktadır.

 Anahtar Kelimeler: Kayatuzu, Tuzla, Oda-topuk sistemi

AbstractKağızman Saltpan, the field of our research, is a rock-salt saltpan. This saltpan is located within the town boundaries of Kağızman in the city of Kars in the Erzurum-Kars part of the East Anatolia Region. The saltpan is 7 km away from the town center and its altitude is 1260 m. It is one of the 6 saltpan workings currently in operation. The production is done with the room-heel system.In 2002, 6807 tons of salt were obtained from the saltpan. %92-96 of the salt mined is NaCl, while %2-6 are the insoluble matters in water. Keywords: Rock-salt, Saltpan, the room-heel system 

 


Tam metin:

PDF
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/ataunidcd/