LAPSEKİ İLÇESİ’NDE KÖY YERLEŞMELERİ / The Village Settlements in Lapseki Administrative District

Nusret Koca
1.861 633

Öz


   Özet

   Bu çalışma, Lapseki ilçesi köy yerleşmelerini yerleşme coğrafyası açısından ele almaktadır. Lapseki ilçesinde köy yerleşmeleri doğal çevre özelliklerinin yanında sosyo-ekonomik faktörlerin etkisiyle birtakım farklılıklar göstermektedir. Bu anlamda makalemizde Lapseki ilçesi köy yerleşmeleri; adlarına, kuruluş yerlerine, yükselti basamaklarına, yerleşme şekillerine, yüzölçüm büyüklüklerine, ormana göre konumlarına ve ekonomik faaliyet türlerine göre incelenmektedir.

Anahtar Kelimeler: Köy, Doğal Çevre, ekonomik faaliyet

AbstractThis study deals with the village settlements of  Lapseki administrative district in respect of settlement geography. The village settlements in Lapseki administrative district, besides their natural environmental features, show differences guitely with the effects of socio-economic factors. In this sense, in our article, the village settlements of Lapseki district (coventy) are investigated according to their names, foundation places, altitude steps, settlements features, area sizes, and also the locations and economic activity types of  their forests.Keywords: Village, natural environment, economic activity


Tam metin:

PDF
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/ataunidcd/