TRABZON’DA FIRTINALAR / Storms in Trabzon

İdris Engin
1.691 464

Öz


Özet:

Günümüzde  Meteorolojide  geçerli   olan Bofor (Beaufort) ölçeğinde rüzgarlar hızlarına ve yeryüzü üzerindeki etkilerine göre 12  kuvvete  ayrılmıştır.  Bu ölçekte hızı 17.2-20.7 m/sec. olan 8 kuvvetindeki  rüzgarlar, “fırtına” olarak   nitelendirilirler.  Fırtına  niteliğine   ulaşan   rüzgarların   zaman   zaman   bir   sahada  beşeri  tesislerle,  doğal  ve  kültür    bitkileri    üzerinde yaptığı tahribatlar küçümsenmeyecek kadar fazladır.

 Bu çalışmamızda Doğu Karadeniz bölümünün en önemli  şehri olan ulaşım, sanayi,  ticaret   ve   turizm bakımından adeta odak noktasını teşkil eden   Trabzon’da yapılması öngörülen yatırımların  planlama  safhasında   mühendislik   açısından önem taşıyan  fırtına  niteliğindeki   rüzgarların  frekans,  hız  ve  yön  özellikleri incelenmiştir. Bu amaçla  Trabzon  Meteoroloji  Bölge  Müdürlüğünün  1960-1990  yılları arasındaki 31  yıllık gözlem verileri değerlendirilmiştir.

 Bu değerlendirme sonucunda Trabzon’da 31 yıllık sürede fırtınalı gün sayısının yılda ortalama 5 günü geçmediği, fırtınaların sürelerinin genellikle bir saatten fazla olduğu tespit edilmiştir. Yine fırtınaların maksimum hızlarının da 17.2-20.7 m/sec. arasında seyrettiği ve başta Kış mevsimi olmak üzere bütün mevsimlerde birinci derecede batı sektörlü, ikinci derecede ise kuzey sektörlü fırtınaların hakim olduğu sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler:Rüzgar, hız frekansı, Bofor Ölçeği,Fırtına

      

    Abstract:

    According to Beaufort scale, currently usable in meteorology, winds  are  divided  into  12  categories  considering their speed and effect on the earth. Winds having a speed between  17.2-20.7 m/sec.are called  storms.  These  storms  sometimes  cause  a  great deal of demage in certain areas, natural structures on plants .                                                                      

     This  study covers  Trabzon  are a  examining  the  31  year  long  data collected by  the Institute of Meteorology  in  the  region. The focus  of the  study  is  to  measure  and, evaluate the speed freguency and  direction  of these  storms and estimate the negative  effect  they  possibly  have  on  the prospective  investments  in  the  region  at  the  level  of  planning.

    The  data  abtained  by  the  institute  show that the number of    stormy days in the region do not exceed 5 along the whole year  and     they  usually  last  longer than  1 hour  at each case. The maximum speed of these  storms  is  between  17.2-20.7 m/sec. and distributed to  12  months  along  the  year,  but  especially  in winter and also in other  seasons,  the  primary direction  of  these winds is the“west” and socondarily  the “north”.

 

Keywords: Winds , Beaufort scale, speed freguency, Storm


Tam metin:

PDF