TUTAK İLÇESİNDE NÜFUS GELİŞİMİ / Population Progress In Tutak District

Faruk KAYA
1.958 427

Öz


Özet:

Doğu Anadolu Bölgesi’nin Yukarı Murat-Van Bölümü sınırları içinde yer alan Tutak , idari olarak Ağrı iline bağlı bir ilçedir. Ağrı ilinin güneybatı kesiminde 1562 km² yüzölçümü ve toplam 34596 (2000) nüfusu ile Hamur ve Taşlıçay’dan sonra Ağrı’nın en küçük üçüncü ilçesidir. Osmanlı döneminde Bayazıt sancağına bağlı bir kaza olan Tutak, Cumhuriyet döneminde de ilçe olarak bu statüsünü korumuştur. Bu makalede Tutak ilçesinin Cumhuriyet öncesi dönemi ile Cumhuriyet dönemindeki (1927-2000) nüfus gelişimi incelenecektir. Bilindiği üzere toplumların varlıklarını sürdürebilmeleri, onların nüfus miktarına ve bu nüfusun sahip olduğu özelliklere bağlıdır.

Abstract

Tutak is in the boundaries of the upper part of Murat- Van in East Anadolian and it depends on Ağrı city as administrative. It’s the third smallest town of Ağrı after Hamur and Taşlıçay with the population as 34596 (in 2000) totally and 1562 km² area in the Southwest of Ağrı. İn Ottoman Empire’s term it was a district that depends on Bayazıt Sanjak and it had been continued with this statue as a town in Republic. İn this article, the development of the population between 1927 - 2000 in Tutak is going to analyze. As it’s known existence of societies being depends on their population and the characteristics of it.  


Tam metin:

PDF
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/ataunidcd/