AĞRI DAĞI VE TURİSTİK ÖNEMİ / Ağrı Mountain And Tourism Importance

Hayati DOĞANAY
3.162 758

Öz


Özet:

Ülkemizin doğu ucunda dört ülkenin sınırlarının bulunduğu kavşak bir noktada yer alan Ağrı dağı’nın yükseltisi, 5137 m. olup, farklı kaynaklarda 5165 m., 5123 m., 5122 m., ve 5112 m. gibi rakamlardan söz edilir.

Yüzyıllar boyunca erişilmez diye tanımlanan Ağrı Dağı’na ilk tırmanış, 29 ekim 1829 yılında Alman jeolog Prof. Parrot  ve ekibi tarafından gerçekleştirilmiştir.

Turistik potansiyeli yüksek bir  dağ olan Ağrı Dağı’nın turizme kazandırılması yönünde Iğdır Valiliği büyük çaba harcamaktadır. Bu çalışmaların birisi de “ Iğdır Ağrı Dağı Nuh’un Gemisi Festivali “ dir.

Ağrı Dağı’nın turistik potansiyellerini başlıca  üç gruba ayırmak mümkündür. Bunlar; Yaz ve Kış turizmi ile Dini turizm potansiyelleridir.

Abstract

Ağrı mountain situated in a position connecting the borders of four countries in the east of Turkey. İt’s high is 5137 m. but, it also reported in other studies as 5165 m., 5123 m., 5122 m. and 5112 m.

The first climb to the top of the mountain, which had been believed impossible, was made by German geolog Prof. Parrot and his team in October 29, 1829.

Ağrı mountain has a great touristic potential and for this purpose efforts have been made by Iğdır Province. One of the efforts is;Iğdır Ağrı Mountain The Nouh’s Ark Festival”.

The touristic potential of Ağrı mountain can be examined in 3 parts: summer and winter tourism and religious touristic activities.


Tam metin:

PDF
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/ataunidcd/