AKDAĞ’IN (TOKAT) DOĞAL ORTAM ÖZELLİKLERİ VE TURİZM POTANSİYELİ / Natural Environment Properties and Tourism Potential of Akdağ (Tokat)

Halil İbrahim ZEYBEK
4.267 1.584

Öz


Özet:

Akdağ (1916 m), Orta Karadeniz Bölümü’nün en önemli dağlarından biridir. Bu dağ bütünüyle Tokat ili sınırları içerisinde yer almakta ve kuzeydoğu etekleri Tokat şehir merkezine doğru uzanmaktadır. Batısındaki Deveci Dağlarından Silisözü yarma vadisiyle ayrılan Akdağ, doğu-batı yönünde yaklaşık 40 km devam etmekte ve Tokat-Sivas karayolunun geçtiği Behzat Deresi vadisinde son bulmaktadır. Akdağ, kuzeyden Kazova (600 m), güneyden ise Artova-Kabatepe depresyonları (1100 m) ile çevrilidir.

Akdağ’da ana kayayı çoğunlukla Paleozoik yaşlı kayaçlar oluşturur. Bunların içerisinde mermer ve kireçtaşları da önemli yayılış gösterirler. “Akdağ” ismi de muhtemelen bu açık renkli kayaçlara atfen verilmiştir. Akdağ’ın iklimi çevresindeki ovalardan belirgin şekilde ayrılır. Dağın üst kısımlarında kışlar daha soğuk, uzun ve kar yağışlı; yazlar ise ılık, kısa ve az yağışlı geçer. Dağın özellikle kuzey yamaçlarında meşe, kayın ve sarıçam gibi ağaç türleri yaygındır. Buna karşılık 1800 m’lerden itibaren Alpin türlerden sürünücü ardıçlar manzaraya hakim olmaktadır.

Uygun iklim koşulları, lapya, dolin ve mağara gibi karstik şekilleri, karstik kaynakları ve yayla yerleşmeleri ile Akdağ önemli turistik çekiciliklere sahiptir. Ayrıca, kuzey yamaçlarındaki ormanlık alanlar, yakın çevredeki şehir merkezlerine hizmet vermek üzere rekreaktif amaçlı düzenlenebilir. Akdağ, kır yürüyüş güzergâhları, sportif amaçlı kamp yerleri ve uygun yamaç paraşütü alanlarına da sahiptir. Bütün bu potansiyelleri bilimsel verilere dayalı ayrıntılı bir plânlama ile harekete geçirilebilirse, Akdağ yöre ve ülke turizmine önemli katkılar sağlayabilir   

Abstract

Akdağ (1916 m) is one of the important mountains of  Mid-Blacksea Region. It is totally within tokat province, moreover, its northeastern slopes extend through the city center. Akdağ is separated from Deveci Mountains by Silisözü Gap. Akdağ elongates about 40 km from east to west, and reach to its end in Behzat stream valley where Tokat-Sivas highway takes place. Akdağ is surrounded by Kazova (600 m) on the north and Artova-Kabatepe (1100) depressions on the south.

  The bedrock of Akdağ is formed by Paleozoic old marble and limestones. Probably its name “Akdağ” comes from those fair colored rocks. The climate of Akdağ is different from its surroundings plains. Winter seasons are rather cold, long and snowy, whereas summer seasons are rather mild, short and have less precipitation on the upper part of the mountain. There are pine (Pinus silvestris), beech (Fagus) and oak (Quercus cerris and Quercus pubescens) especially on the northern slopes of Akdağ. On the other hand there are Alpina species above 1800 m.

  Akdağ has an important touristic attractiveness due to its proper climate conditions, karstic features such as karren, doline and cave, karstic springs and high plateau settlements. Additionally forests on the northern slopes might serve for recreactive purposes to the cities around the mountain. Akdağ has treking places, camping areas, and proper slope parachuting areas. If Akdağ’s potentials are handled under the lights of detailed plan and scientific data, Akdağ might have positive to be of help local and country tourism.


Tam metin:

PDF
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/ataunidcd/