ŞAVŞAT VE ÇEVRESİNDE TİPİK BİR EV EKLENTİSİ; MEREK / A Typical Additional Part of the House in and Around Şavşat: Merek

Ünsal BEKDEMİR, Ramazan SEVER
1.706 744

Öz


Özet:

Bu çalışmada, Doğu Karadeniz Bölümü’nde yer alan, Artvin iline bağlı Şavşat ilçesinde, bir ev eklentisi olan merek konu edilmiştir.

Yörede, içerisine ot ve saman gibi hayvan yemleri konulan ve çoğunlukla ahşap malzemeden yapılmış ev eklentisine merek denir. Gerçekten de mereklerin yapımında neredeyse yüzde yüze varan oranda ahşap malzeme kullanılmıştır.

Merekler daha çok hayvancılık faaliyetine bağlı olarak ortaya çıkmıştır. Genelde iki katlı ve evden ayrı olarak inşa edilirler. İçerisine çoğunlukla ot konulduğu için, yörede hemen her otlak (çayır) alanının yanı başında bir ya da birkaç merek bulunur. Bu durum, bazı mereklerin evlerden yüzlerce metre uzakta yer almasına da neden olmuştur.

Diğer taraftan, mereklerin yapımında çoğunlukla ahşap malzeme kullanılması, yöredeki ormanların, özellikle geçmiş dönemlerde, tahribatında önemli etkenlerden biri olmuştur.                

Abstract

The subject of this study is “Merek” which is an additional part of house in Şavşat, a town of Artvin, in Eastern Black Sea Region.

Merek is a closed place which is mostly made from wood and which consists of herbe and hay. The reason for building a merek from wood is the moist climate of the area and the enistance of rich forests.

Merek resulted from a need in animal raising. It is generally of two floors and is seperate from the house. Since mostly herb is placed in it, there is one or more of it by an area of herb. This is why some of them are hundreds of meters away from the houses.

The building material of merek being wood is among the causes of forest destruction in the area especially in the past.

Tam metin:

PDF
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/ataunidcd/