MUĞLA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİNDE COĞRAFYA ÖĞRETİMİNDE İNCELEME GEZİLERİ / EXCURSIONS REGARDING GEOGRAPHY TEACHING IN FACULTY OF EDUCATION, MUĞLA UNIVERSITY

İbrahim GÜNER, Ömer AYDOĞDU
1.796 449

Öz


Özet:

İnceleme gezileri, coğrafya öğretiminde kullanılması gereken önemli bir tekniktir. Çünkü, coğrafya konularının laboratuarı olan arazide geziler yapılmadan gerçekleştirilen öğretimle öğrenciye verilen bilgiler, ezberden öteye gidememekte ve kalıcı olmadığı için zamanla unutulmaktadır. Bu nedenle, coğrafya öğretiminde gezi-gözlem yöntemi uygulamalarına da yer verilmesi, hem coğrafî bilgilerin akılda sürekli kalacak şekilde öğrenilmesi hem de ülkemizde coğrafya öğretiminin daha sevimli hale getirilmesi açısından büyük önem taşımaktadır.

Sınıf ortamında teorik olarak işlenen konuların pekiştirilerek daha kalıcı hale getirilmesini sağlamak amacıyla, Fakültemizdeki coğrafya öğretiminde gezi-gözlem yöntemi uygulamalarına ağırlıklı olarak yer verilmektedir. Bu amaçla, 2001-2002 eğitim-öğretim yılında; 6’sı kısa mesafeli inceleme gezisi, 1’i de uzun mesafeli inceme gezisi olmak üzere toplam 7 inceleme gezisi yapılmıştır. Bu gezilere, toplam 274 öğrenci katılmıştır.

 

Abstract:

Observation and research trips are important and necessary techniques to be used in geography teaching. Because the knowledge taught theoretically in the class may be forgotten in time for it has only been memorised. Whenever it is reinforced with the observational and research trips, it may remain furthermore. Therefore this application process should be placed in the curriculum of geography teacher training program in Turkey so that the courses may be more interesting and enjoyable.

According to the realities of this teaching technique, the Faculty of Education at Muğla University organised seven geographic trips in 2001-2002 teaching session. Six of them were short, and one was long. Totally 274 students took part in those excursions.  


Tam metin:

PDF
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/ataunidcd/