ELAZIĞ ŞEHİR MERKEZİNDE HAVA KİRLİLİĞİNİ DOĞURAN NEDENLER VE KİRLİLİK PARAMETRELERİNİN ZAMAN İÇİNDEKİ DEĞİŞİMİNE COĞRAFİ BİR YAKLAŞIM

M. Ali ÖZDEMİR, Zeki BOYRAZ
2.218 671

Öz


 

Özet İnsan ve coğrafi çevre arasındaki yoğun ve karmaşık ilişkiler sonucu ortaya çıkan çevre sorunlarından biri de hava kirliliğidir. 1950 yılından itibaren artan sanayileşme ile birlikte Türkiye’de kırsal alanlardan şehirlere göç olayı hızlanmış, kentlerin nüfusu hızla artmıştır. Hızlı nüfus artışı ve plansız kentleşme, yakıt tüketimi, sanayi tesisleri, motorlu araçlar hava kirliliğine yol açmıştır. Ülkemizdeki il ve ilçe merkezlerinde farklı oranlarda hava kirliliği yaşanmaktadır. Bu çalışmada birinci dereceden hava kirliliğine sahip iller arasında gösterilen Elazığ şehir merkezindeki hava kirliliği problemi coğrafi açıdan ele alınmıştır.

 

 

The reasons causıng air pollution ın Elazığ city center and a geographic approach to pollution parameters Abstract

One of the environmental problems occuring as a result of intensive and complex relationships between human and geographical environment is air population. Since 1950 the migration from countryside to city centers has gained speed as a result of increasing industrialization and the population of cities has increased. Rapid population increase, unplanned urbanization, fuel consumption, industrial establishments, vehicles with engines caused air population.

In this study in Elazıg city center which is accepted having air population as first degree was searched from the point of geography. 

 


Tam metin:

PDF
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/ataunidcd/