ANTALYA’DA AZ TANINAN BİR KIŞ TURİZM MERKEZİ: SAKLIKENT / In Antalya As A Winter Tourism Center Which is Less Known: Saklıkentium.

Hayati DOĞANAY, Serhat ZAMAN
3.381 2.352

Öz


 

Özet Saklıkent kayak sahası Antalya il merkezinin 53 km kuzeybatısında, Bakırlı dağının (2547 m) doğu yamacında, 1970 m yükseltide yer alır.

Sahada kayak yapma sezonu, ortalama 100 gün kadar olup, yılın aralık ayı ortaları ile mart ayı ortalarına denk gelen devreyi içerir. Burada oldukça yüksek bir kış turizmi potansiyeli bulunmakla birlikte, saha henüz önemli sayılabilecek bir turistik çekim merkezi özelliği kazanamamıştır. Bunda esas olumsuz etken ise, sahanın yeterince tanınmaması ve henüz tanıtımının da yapılmamış olmasıdır. Oysa, Antalya ilinin turizm hareketini çeşitlendirmenin yollarından biri de, yaz turizminde yayla turizmi, ve kış turizminde de, söz konusu sahanın kayak turizmini geliştirmek olmalıdır. Nitekim, Mart ayında Antalya kıyılarında denize girilirken, sözü edilen bu sahada, kayak yapılabilmektedir. Zaten, yılın Mayıs ayı sonlarına kadar Bey dağları, kar örtüsü taşımakta ve kıyılardan bu manzara büyüleyici güzellikler olarak seyredilebilmektedir.

Tanıtımı yapılır ve alt yapı hizmetleri de tamamlanırsa, yabancı turistlerin bu sahaya yoğun ilgi gösterecekleri unutulmamalıdır. 

 

Abstract

Saklıkent ski center is located 53 km northernwest of Antalya city center. Ski center is stiuated at 1970 m altitude on the east terrace of Bakırlı mountain. Ski season is approximately 100 days in the center and from december to march.

İn spite of the fairly high tourism potential, ıt does not have the features of a famous tourism center. Because ıt is not adversited enough, it is not known widely. One of the ways of variation of the tourism activity is to develop platou ( yayla ) and ski tourism. İt is possible both to swim and to ski in march in this area.

İf this area is introduced and the infrastructur is completed, it can attract the attention of tourists from foreign countries. 

 


Tam metin:

PDF
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/ataunidcd/