IĞDIR KAZIM KARABEKİR TARIM İŞLETMESİ / Iğdır Kâzım Karabekir Agricultural Plant

Mete ALIM, Oğuz ŞİMŞEK
2.230 523

Öz


 

Özet : Iğdır il merkezine 65 km ve Aralık ilçe merkezine 15 km mesafede bulunan Kâzım Karabekir Tarım İşletmesi 187.116 dekarlık bir alana sahiptir. Bu alanın 90.000 dekarını Dil Ovası oluştururken, geri kalan kısmı ise özellikle Küçük Ağrı’nın kuzey eteklerindeki meralardan oluşmaktadır.

Temel ekonomik faaliyetin hayvancılık olduğu işletmede 2001 yılında 4645 koyun ve 619 sığır beslenmekteydi. 1990 yılından sonra işletmenin hayvan varlığında bir azalma dikkati çekmektedir. Ancak, küçükbaş hayvan sayısının 15000 ve sığır sayısının 1000 başa çıkarılması işletmenin öncelikli hedefleri arasındadır.

İşletmede ikinci önemli ekonomik faaliyet tarım olmakla birlikte, doğal çevre şartları sebebiyle, çok sınırlı bir alanda yapılmaktadır. Yine, henüz yeterli ürün çeşitliliğine ulaşılamamıştır. İşletmede yem bitkileri yetiştirilmekte olup, en önemli tahıl ürünleri ise arpa ve buğdaydır. Son yıllarda hayvancılığa yönelik olarak arpa tarımına önem verilmektedir. Bölgedeki kuraklığın belirgin olarak hissedilmesi ve verimli tarım alanlarının sınırlılığı yanında, yabani domuz sürülerinin verdiği zararlardan dolayı diğer ürünlerin tarımı yapılamamaktadır. 

 

Abstract :

Kâzım Karabekir Agricultural Plant, 65km away from Iğdır city centre and 15 km from Aralık town centre has 187.116 da area of land.Dil Ovası occupies 90.000 da of the area and the rest is used as pasture on the north skirts of especially Küçük Ağrı.

İn the plant, Where the main economical activity is animal raising, there were 4645 sheep and 619 cowsin 2001. There has been a significant decrease in the number of animals in the plant following 1990. However, the plant aims to increase its number of sheep to 15.000 and cows 1000.

Although the second major economical activity in the plant is farming., it is carried out in a very limited land due to natural environmental contitions. There are not yet enough variety of crops. Different fodder plants are grown in the plant, and the most important grain types are barley and wheat. There has been a stress on barly in the recent year because of the direction to animal raising. The drought in the area has a negative effect on agriculture and there is a limited area for agricultural plantation; besides other types of agricultural activities can not be out because of the damage given by wild pigs. 

 


Tam metin:

PDF