ÇANAKKALE BOĞAZI EKOSİSTEMİNDE ULAŞIM FAALİYETLERİ / ECOSYSTEM ÇANAKKALE STRAIT TRANSPORT ACTIVITIES

Rüştü ILGAR
1.675 1.220

Öz


 

Özet: Araştırma sahası kuzeybatı Anadolu’da yer alan Asya ve Avrupa kıtalarının birleştiği ülkemizin ve dünyanın en önemli boğazlarından biridir. Bu alanın ulaşım faaliyetleri bakımından durumunun saptanması gelecekte muhtemel risk senaryoları açısından önemlidir. Yazıda Çanakkale Boğazını etkileyen faktörler ve boğazdaki deniz trafiği açıklanmaya çalışılmıştır. Boğazın korunması için yeni planlamalara gerek duyulmaktadır. Sonuç kısmında ise saptanan veriler doğrultusunda sonuç ve önerilerde bulunulmuştur.

 

 

Abstract:The study area (The Dardanelles) is most important strait of our country and world between on where the Asia and Europe continent meet. It has considered how the are has changed from past to present and how it will look future risk scenario. This paper is on the factors that affect the Strait of Çanakkale (Dardanelles) and marine traffic of Strait. It seems very clear that active planning is required to protect The Strait. Finally; taking all values and accordingly suggestion were given. 

 


Tam metin:

PDF
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/ataunidcd/