ORTA ÖĞRETİM COĞRAFYA EĞİTİMİNDE HEDEFLER-STRATEJİLER VE AMAÇLAR / The Objectives- Strategies And Goals Within Secondary Education Geography Teaching

Hayati Doğanay, Serhat Zaman
4.097 1.575

Öz


Özet:

                Hemen her ülkede olduğu gibi, Türk millî eğitiminin de, ilköğretim ve orta öğretim müfredat programlarının, ulaşılması planlanmış bir takım genel hedefleri, kimi temel stratejileri ve amaçları bulunmaktadır.

                Bunlar, özellikle ilköğretim birinci ve ikinci kademe müfredat programlarında, hemen hemen olgunluk aşamasına getirilmişlerdir. Ancak, orta öğretim müfredat programlarından, kendi uzmanlık alanımız olan coğrafya müfredat programları için henüz, ilköğretimde sağlanan gelişmeye ulaşılamamıştır. Çünkü, bu müfredat programı, ilköğretimde olduğu gibi ayrıntılı öğretim programları olmayıp, şimdilik kısaltılmış müfredat programları biçiminde, okutulacak derslerin başlık ve alt başlıklarını sıralamış programlar olarak dikkati çekerler.

                Eldeki bu inceleme yazımızda, orta öğretim coğrafya müfredat programları üzerinde M.E.B. EARGED ( Eğitimi Araştırma Geliştirme Dairesi ) Daire Başkanlığı tarafından yapılmakta olan çalışmalara katkı yapacağı düşüncesiyle, başlıca şu sorunlar irdelenmeye çalışılmıştır: Orta öğretim coğrafya müfredat programlarında;

1.       Ulaşılması gereken hedefler,

2.       İzlenmesi uygun olan stratejiler,

3.       Ulaşılması gereken amaçlar neler olmalıdır ?

 

Abstract:

Almost in all countries, Turkish national education the curriculums of primary and secondary education have some general objectives planned and some fundemental strategies and goals.

Those, especially in primary education first and second grade curriculums, have seen reached nearly last phase of maturity.

But in second level of curriculums, about geography which is our speciality, such improvement has not been occured yet. Because, the curriculum manifest itself as the programmes adbrigged curriculum for the time being, and ones that show the titles and the subtitles of the courses to be instructed.

İn our study here, the chief metters have been sucrutinized, with the aim of consulting the studies carried ot  by M.E.B and EARGED  chairmenship on secondary education geography curriculums. İn secondary education geography curriculums what are

1.       The objectives to be reached ?

2.       The strategies appropriate to be falloved ?.

3.       The goals to be reached ?


Tam metin:

PDF
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/ataunidcd/